Звернення Німецького Психоаналітичного Товариства до українських колег
23.05.2014 14:07

Звернення Німецького Психоаналітичного Товариства до українських колег

 

Дорогі Колеги!

 

Із великою тривогою та занепокоєністю ми слідкуємо за розвитком подій в Україні, все більшою поляризацію суспільства та створенням образу ворога, що супроводжується зниженням порогу ймовірності вибухів масового насильства та зростаючою небезпекою громадянської війни.

 

Ми сподіваємось, що двосторонній діалог між сторонами конфлікту допоможе розв’язати цю небезпечну ситуацію і бажаємо Вам, щоб ситуація не розвивалась в сторону подальшої ескалації і розщеплення, бо ми знаємо із власної  болючої історії про наслідки цього. Від імені Німецького Психоаналітичного Товариства ми хочемо висловити Вам нашу солідарність в цей складний та непевний час. Ми хочемо побажати Вам подальшого розвитку психоаналізу в Україні і продовження розпочатого Вами шляху в МПА. Ми також сподіваємось, що психоаналітичні ідеї допоможуть Вам зберегти “світлу голову” в часи ірраціональності.

 

З найкращими побажаннями

від імені президії

Інго Фокке

 

Обращение Немецкого Психоаналитического Общества к украинским коллегам

 

Дорогие Коллеги!

 

С большой тревогой и озабоченностью мы следим за развитием событий в Украине, за все нарастающей поляризацей общества, созданием образов врагов, что сопровождается снижением порога возможности взрывов массового насилия и нарастающей опасностью гражданской войны.

 

Мы надеемся, что двусторонний диалог между конфликтующими сторонами поможет разрешить эту опасную ситуацию и желаем Вам, чтобы ситуация не развивалась в сторону дальнейшей эскалации и рассщепления, о последствиях чего мы знаем из нашей собственной болезненной истории. От имени Немецкого Психоаналитического Общества мы хотим выразить Вам нашу солидарность в это сложное и смутное время. Мы хотим пожелать Вам дальнейшего развития психоанализа в Украине и продолжения начатого Вами пути в МПА. Мы также надеемся, что психоаналитические идеи помогут Вам сохраниить “светлую голову” во времена иррациональности.

 

С наилучшими пожеланиями,

от имени президиума

Инго Фокке

 
Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла
Скачать файл (Grußbotschaft an die Kollegen in der Ukraine.pdf)Grußbotschaft an die Kollegen in der Ukraine.pdf 53 Kb
 
Web & Hosting: Ivan Korolevskiy  
Ivan Korolevskiy